Monday, 5 December 2011

ON-LINE LEARNINGOnline learning also known as E-learning that is a learning experience delivered via a computer and the internet.  Besides, Internet has many online learning opportunities that will allow us to gain a higher education, learn new skills and become more marketable. Then, online learning is one of the method educational that growing in popularity as cost as effective method. It providing access to education for a large population. The greatest benefits of online learning is because of the flexibility of time,location and other. For instance, most courses were allowed students to complete work at their own pace and convenience plus with enough time to spare.

Sejarah Malaysia moden


“Dengan mengisytiharkan Darurat pada 1948 British berjaya memerangi ancaman pihak Komunis.  Namun demikian, ia juga telah memaksa British memerdekakan Tanah Melayu lebih awal daripada yang dijangkakan”.  Bahaskan.   
Terlebih dahulu sebelum membahaskan pernyataan di atas, dalam bahagian pengenalan ini saya akan menerangkan tentang apakah yang dikatakan sebagai Darurat?.  Hal ini kerana, apabila kita menyebut tentang Darurat ia sering kali dikaitkan dengan komunis atau Parti Komunis Malaya (PKM). Hal ini jelas menggambarkan bahawa telah berlaku keadaan kacau-bilau, huru-hara akibat daripada kekacauan, penindasan, keganasan dan kezaliman yang dilakukan oleh pihak Komunis terhadap penduduk Tanah Melayu.[1]  Darurat yang diisytiharkan pada tahun 1948 dan berakhir pada tahun 1960 merupakan satu peristiwa penting dalam sejarah Tanah Melayu.  Kita sering diberitahu bahawa pengisytiharan Darurat oleh British pada 1948 adalah disebabkan oleh keganasan yang dicetuskan oleh pihak komunis dan Darurat digunakan oleh British untuk menghapuskan pihak komunis.  Untuk kita mendapatkan gambaran jelas tentang apakah yang dikatakan sebagai Darurat kita hendaklah mengambil kira beberapa pandangan sejarawan.  Menurut Tan Cheng Kiang dalam buku ‘Darurat 1948-1960’ yang telah disunting oleh Profesor Khoo Kay Kim dan Adnan Awang mengatakan bahawa darurat yang berlaku dari 1948 hingga 1960 merupakan satu tahap penting dalam sejarah Tanah Melayu.[2]  Ia disebutkan sebagai Darurat atau The Emergency kerana Ordinan Persekutuan yang telah dikuatkuasakan oleh Pesuruhjaya Tinggi British iaitu Sir Edward Gent pada 18 Jun 1948 mengistilahkannya begitu.  Peristiwa yang telah membawa kepada kewujudan Ordinan Persekutuan ialah pembunuhan tiga orang Eropah di Sungai Siput, Perak.[3]  Ekoran daripada itu, British beranggapan bahawa pembunuhan dan kegiatan subversif ini berlaku disebabkan oleh PKM.  Setelah didesak oleh beberapa kumpulan yang berpengaruh akhirnya Ordinan Persekutuan dilaksanakan di Tanah Melayu. 

Sejarah Melaka

Jelaskan Tentang Kepentingan Serta Kedudukan Gugusan Kepulauan Melayu Sebagai Jalan Perdagangan Yang Utama Di Dunia.


1.0 Pengenalan.

            Gugusan Kepulauan Melayu seperti yang kita sedia maklum sangat terkenal kerana ia dikatakan sebagai jalan perdagangan yang utama dunia. Kegiatan perdagangan bukanlah perkara baru bagi penduduk di Melaka.  Kegiatan perdagangan merupakan warisan dan penerusan tradisi kegiatan ekonomi orang pribumi yang telah berjalan sejak zaman awal Kerajaan Melayu Langkasasuka dan Srivijaya, iaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-13.  Gugusan Kepulauan Melayu telah menjadi tumpuan pedagang-pedagang dari India, Arab dan China sejak dari abad pertama lagi.[1]  Sumber-sumber bertulis china, India, Arab dan Yunani membuktikan bahawa kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang dengan pesat sebelum kebangkitan Kerajaan Melayu Melaka.  Di antara pusat-pusat perdagangan yang muncul di Kepulauan Melayu berdasarkan sumber-sumber berikut iaitu sumber dari China Tun Sun, Tan Chu-Li, Pan-Pan, sumber Yunani(Ptolomy)-Takola, Kole dan Sabaria, sumber India-Takola, Kataha, Kalagam, Tambaralinga dan sumber Arab-Kalah, Qalqullah dan Tiyumah.